دسته‌بندی‌های محصولات:
پروژکتور لنزدار (COB) – ۲۰۰ وات
1.800.000 تومان1.885.000 تومان
پروژکتور لنزدار (COB) – ۱۵۰ وات
1.265.000 تومان1.310.000 تومان
پروژکتور لنزدار (COB) – ۱۰۰ وات
877.000 تومان950.000 تومان
پروژکتور لنزدار (COB) – ۵۰ وات
465.000 تومان520.000 تومان
پروژکتور لنزدار (COB) – ۳۰ وات
389.500 تومان420.000 تومان